lundi 11 août 2014

Côte d'Azur (2)


"Hỡi người em yêu ở mãi đâu,
Hỡi cá thờn bơn dưới biển sâu,
Vợ anh tên là In-dê-bin
Cứ xin đòi điều anh không muốn !"

(Thơ này đọc hồi nhỏ, không biết nhớ có trúng không nữa :-D )

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire