lundi 11 février 2013

Cùng viết Hiến pháp (với các GS NBC & ĐTS et al.)Năm nay cảm hứng đầu xuân của tôi có vẻ không được văn chương lắm mà mang hơi hướng chính trị và khoa học tự nhiên (hihi), do vụ Cùng viết Hiến pháp và những người khởi xướng nó. Nhân tiện, để đáp lời bác Đông A trên blog của bác ấy, tôi sẽ nói rằng, nếu tôi là ông Nguyễn Anh Tuấn, thì tôi sẽ đứng lùi ra sau một bước, để nhường sân chơi cho những người "grands", như thế hay hơn.

Vậy thì, như một công dân nghiêm túc, tôi sẽ suy nghĩ về việc đóng góp ý kiến vào Hiến pháp. Tôi đã có một ý tưởng mà tôi tha thiết. Tôi ước gì trong Hiến pháp mới sẽ có một điều khuyến khích vai trò lao động của phụ nữ trong xã hội (liên quan đến bình đẳng giới). Lý do thứ nhất là vì nghiên cứu đã chứng minh rằng muốn tăng trưởng kinh tế thì phải tăng cường vai trò lao động của phụ nữ. Lý do thứ hai là niềm tin của riêng tôi, rằng trong một xã hội hòa bình và hạnh phúc thì phụ nữ đóng một vai trò lớn, vì họ là người trực tiếp chăm sóc gia đình và con cái, mà trẻ em chính là tương lai của chúng ta. Thế mà phụ nữ công tác xã hội hiện nay quả có nhiều khó khăn chật vật.

Trong lúc suy ngẫm, tôi bắt đầu đọc lại "Về khế ước xã hội" của Rousseau, tôi nghĩ cũng cần đọc thêm "Luận về sự bất bình đẳng" của ông ấy nữa. Tôi hy vọng sẽ kết thúc kịp deadline của các GS đề ra. Trong các bài tới, tôi sẽ giới thiệu bản dịch một phần "Du contrat social" của Nguyễn An Ninh, là một bản dịch nồng nhiệt và duyên dáng chưa từng thấy của cuốn sách này. Mời các bạn đón đọc.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire