dimanche 7 février 2016

Chúc mừng năm mới Bính Thân


Bính Thân là cô khỉ con
Vui vẻ, xinh xắn, mi nhon tuyệt vời
Tính tình quậy phá chút thôi
Tuy không ngoan lắm, mọi người đều cưng
Học giỏi ít ai sánh bằng
Lại chăm đọc sách, tuy rằng ham chơi
Học múa rồi lại tập bơi
Hay ăn chóng lớn, mọi người yên tâm.
:-)


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire