jeudi 11 février 2016

Gửi người tri kỷ


Hồng nhan tri kỷ của anh
Nào đâu có dám đành hanh giận hờn
Cầu xin một chút vuông tròn
Cao xanh liệu có rộng lòng mà hay?
Tình em giữ một chút này
Trao cho người ở chân mây cuối trời
Duyên lành xin mãi thắm tươi
Mộng lành em gửi cho người nơi xa
Ước ao sum họp một nhà
Cho tình âu yếm chan hòa sớm khuya.

Afficher l'image d'origine
http://byebyebog.com/2013/02/14/parlons-nous-damour/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire