samedi 18 février 2017

17 février

Trên FB tràn ngập những logo tưởng niệm cuộc chiến biên giới 17-2-2019
https://anhbasam.files.wordpress.com/2017/02/h1220.jpg

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire