mardi 28 février 2017

Kính chúc Nhật Hoàng và Hoàng Hậu muôn tuổi !

http://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-ve-hoat-dong-cua-nha-vua-va-hoang-hau-nhat-ban-tai-ha-noi/433328.vnp

PLS : Tôi nghĩ là có ai phải cầm bó hoa hộ hai Ngài chứ ? Hoặc là bó hoa phải nho nhỏ thôi, trông nó phiền toái quá !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire