dimanche 24 janvier 2016

Nguyễn Phú Trọng vs Nguyễn Tấn Dũng

Hi các bác,

ĐH Đảng có đấu đá nhau cũng không sao, đấu đá tí càng tốt, thêm phần khỏe khoắn.

Tôi xin nói lý do thứ hai khiến tôi chọn ông Nguyễn Phú Trọng : có ông Trọng thì mới có TPP, không có ông ấy thì không chắc đâu, cho nên tôi biết giờ này ông ấy đang là cái gai trong mắt Trung Quốc. Ông Trọng vì liêm khiết, nên không có gì để mất, ông ấy già rồi, nên chỉ một hai năm nữa là ông ấy sẽ về hưu. Còn phe nào nóng ruột kinh khủng muốn hạ ông ấy thì là bọn xấu đấy !

Tôi cũng thừa nhận là tôi có thiện cảm với ông Nguyễn Tấn Dũng, ông ấy là ông Thủ tướng đối ngoại tốt nhất từ trước tới nay, và ổng được lòng dân chúng. Vụ bạo loạn năm ngoái không nhờ ông ấy hành động kịp thời thì Việt Nam nguy rồi. Nhưng ông Dũng dùng người kém (chắc là cung nô bộc của ổng không tốt :-) ), người ổng dùng không có được trung hậu, mà tham lam và kém lương thiện, cho nên khi có lợi thì họ làm tốt, còn không thì họ bán rẻ ổng ngay. Cho nên là tôi tin rằng, ông Dũng làm TBT thì sẽ không thể kiểm soát được tình hình.


Ông Nguyễn Xuân Phúc, thì ta cứ giả sử như là ổng không hề liên quan đến vụ ông Nguyễn Bá Thanh, thì ổng cũng có tài năng về kinh tế, nhưng mà ông ấy không có sức thu hút, tiếng Pháp gọi là charisme (như ông Dũng), là một phẩm chất mà một chính trị gia lớn cần có. Trong trường hợp mà tình hình căng thẳng quá, thì các bác phải hy sinh hoặc là ông Nguyễn Xuân Phúc hoặc là ông Trần Đại Quang, thay vào đó là ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nhân tuy không thu hút nổi bật, nhưng ông ấy giành được thiện cảm của mọi người, cũng như của nước ngoài, và giới trí thức; và như vậy thì người ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

Chúc các bác cẩn trọng sáng suốt, tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp :-)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire