vendredi 1 juillet 2016

Lá đỏ - Kiều Hưng

Thơ Nguyễn Đình Thi nhé ! Nhạc dạo hay tuyệt, sao bây giờ các bài hát không có được nhạc dạo hay như vậy nữa ! (Các bác Việt kiều nghe thử xem, đừng giận, hay đấy chứ? :-) Giọng hát tuyệt vời !)

http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/la-do-2827.html


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire