jeudi 3 novembre 2016

Chopin


Đặng Thái Sơn biểu diễn bản Concerto số 2 cho piano cung Fa thứ tại cuộc thi Chopin năm 1980 cùng Dàn nhạc Giao hưởng Warsaw – Phần biểu diễn giành giải nhất cuộc thi:
https://hanoigrapevine.com/vi/2016/02/two-special-concerts-peoples-artist-dang-thai-son/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire