vendredi 2 décembre 2016

Gửi anh Đinh La Thăng


Anh Thăng ơi, em gợi ý cho anh Thăng nè !


http://comitesoyaux.canalblog.com/archives/2015/04/02/31822027.html

Bây giờ người ta đang có cái nghệ thuật ánh sáng gì ấy (son et lumière), thường người ta hay kết hợp với âm nhạc và bắn pháo hoa, anh cho làm cái ấy ở dinh Thống Nhất hàng tuần được đấy, vừa là cho dân chúng chiêm ngưỡng, thưởng thức nghệ thuật, tập nghe nhạc cổ điển cho quen tai, còn ai tai trâu quá thì xem bắn pháo hoa là họ cũng được hài lòng rồi ! Kết hợp pháo hoa với nghệ thuật như vậy là đẹp đó, có cái đài phun nước nào thì anh cho phun nước lên, chiếu ánh sáng vào cho nó thay đổi màu sắc, em đảm bảo với anh là dân chúng đến đông như kiến cỏ luôn, sợ cảnh sát của anh bị mệt ấy chứ !

Bisous anh, chúc anh luôn vui khỏe, hăng hái :-D Anh xem ông Fidel Castro phát triển ballet Cuba sánh ngang thế giới như thế nào chưa? (Về kinh tế thì em không cố vấn cho anh được, sợ nhà thơ đi làm kinh tế thì lụn bại !)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire