mardi 17 janvier 2017

Sầu tím thiệp hồng (3)


Ehehe, bản này thì Đức Mạnh lại hát dở :-D :-D Nè Mỹ Tâm, MT đừng có tài lanh dạy dỗ ảnh làm ảnh bị khớp ! MT phải biết là ảnh hát mà dân nghèo phải móc túi ra vài đồng lẻ để cho ảnh, thì MT không phải là đối thủ của ảnh đâu ! Chán cái cô "vô duyên bẩm sinh" này :-) Chính là cô phải học DM thì có ! MT có thấy là ảnh rất cầu toàn không? Nếu không vừa ý là ảnh đòi làm lại mãi ! Nghệ sĩ thứ thiệt đó !

PS : Tôi định biểu diễn cho các bác bài "Chuyến tàu hoàng hôn" nữa, với lại đang luyện bài "Hướng về Hà Nội" của Hoàng Dương, mà không thấy các bác phản ứng gì với bài "Besame Mucho", nên hơi e ngai. Sợ vài lão thâm độc lại nói kháy tôi là tự biên, tự diễn, tự vỗ tay !! Thực ra mấy kẻ ghen tuông, tị hiềm ấy nói vào tai tôi cái gì là tôi cho nó ra ngay tai kia, chứ chẳng có thèm động lòng gì cả, nhưng nghệ sĩ mà, không được hoan hô thì họ tủi thân lắm ! Xin các bác cho một tràng pháo tay (tức là comment ấy ạ !)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire