samedi 14 mars 2015

Gạc Ma 1988

Tôi không rành về nghệ thuật quân sự, nhưng cũng khá tò mò về lệnh không được bắn ở trên đảo Gạc Ma (Trường Sa) hồi 1988. Lệnh ấy nhằm mục đích gì? Nếu nói là vì hèn sợ thì cũng không phải, vì ta cũng có đưa quân giữ các đảo khác ở Trường Sa. Cho nên giả thuyết của tôi là, có một cái đe dọa chiến tranh nào đấy từ phía Trung Quốc, cho nên ông Lê Đức Anh ra lệnh ấy, để tránh chiến tranh.

Thế thì phải nói rằng, nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì trong tình hình như thế, tôi cũng ra lệnh như vậy. Là vì lúc ấy, ta vừa mới qua cuộc chiến 1979, đất nước thì rất nghèo, còn bị cấm vận, lại còn đang có chiến tranh bên phía Campuchia, thù trong giặc ngoài. Muốn chiến tranh, và chiến thắng, thì cũng phải có tiền chứ ? Mà tốt hơn thì là không nên có chiến tranh.

Nếu các bác xem phim "The imitation game", nói về ông Alan Turing, cha đẻ ngành máy tính, sẽ thấy có đoạn là lúc mà ông ấy đã làm được cái máy tên là Christopher thì phải, giải mã được thông điệp mã hóa của cái máy Enigma của phát xít Đức rồi, thì Hải Quân Anh đã được biết trước là Đức sắp tấn công một vài cái tàu nào đấy của họ, thế nhưng để giữ bí mật, không cho Đức biết là Anh đã giải mã được Enigma, thì Anh phải để cho Đức đánh chìm những tàu ấy, tức là hy sinh toàn bộ quân lính ở trên tàu. Chiến tranh là như vậy, cho nên các bác đừng quá ham hố chiến tranh.

Nếu mà các bác nhớ ơn những người lính đã ngã xuống ở Gạc Ma, ở Trường Sa, ở Hoàng Sa, ở biên giới phía Bắc... thì xin các bác hãy tâm niệm rằng, giữa Trung Quốc và Việt Nam có hơn 2000 năm NỢ MÁU, ta không bao giờ có hữu nghị bốn chục tốt và mười sáu ngàn chữ vàng nào với chúng cả !!! Đồ quân vô học man rợ, cả thế giới thấy người Trung Quốc ở đâu là họ tránh đi như tránh đống cứt thối ấy ! Ta cũng liệu mà tránh xa chúng ra !

Các chiến sĩ trên tàu HQ-604 bị hải quân Trung Quốc bắn chìm ngày 14-3-1988 được đồng đội ứng cứu - Ảnh của đại tá Trần Minh Cảnh - Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 hải quân thời kỳ 1988
http://www.basam.info/2015/03/13/3568-thuyen-truong-tau-ngam-vn-dau-tien-nhac-den-gac-ma-la-nhac-den-su-da-man-cua-trung-quoc/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire