mardi 10 mars 2015

Hướng về Hà Nội- Hoàng Dương

Hà Nội ơi, những chiều sương gió dâng khơi
Có người lặng ngắm mây trôi,
Biết bao là nhớ tơi bời ...


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire