dimanche 14 juin 2015

Fans của phulangsa


Ối giời ơi, hơn hai trăm tên từ Việt Nam hôm nay lại xông vào blog của ta, chúng đọc bài "Ánh Viên và HCV Olympic" của ta, chắc là chúng tưởng là AV đoạt HCV Olympic rồi, hehe, thất vọng chưa !! Đấy là mình đặt tựa như vậy cho nó hấp dẫn thôi, vì đấy là một trong những tiêu chuẩn quan trọng của dân học văn mà ! Ai biểu đọc không kỹ rồi nhào vô, tui có nói là AV "ĐOẠT" HCV đâu, tôi nói là "VÀ" cơ mà ! Thế ví dụ tôi đặt tựa là "GS NBC và tình muôn thuở", thì các bác lại tưởng là GS NBC yêu tôi muôn thuở à ?

Hôm nay tôi đi xem sở thú ở Vincennes, thú béo khỏe năng động lắm, chứ không buồn thiu như thú ở Vietnam mình. Công nhận là ở bên Tây, đến thú vật nó cũng vui khỏe hơn thú vật ở VN ta ! Chờ đó mình post hình với vidéo lên nha, bây giờ thì phải đi nấu cơm tối !
Bisous các bác !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire