vendredi 19 juin 2015

Tự chủ Đại học - Cải cách tài chính


Các bác đã xem vidéo phỏng vấn GS Vũ Hà Văn về kiến nghị của một tá giáo sư Việt Nam ta về cải cách GD ĐH chưa ? Chu choa GS của ĐH Yale cũng có khác ! Rồi các bác lại nghe thêm GS NBC có một bài thuyết trình cũng cùng đề tài này (GS nói hay quá chừng, chỉ tội là cứ hay lấy tay che che rồi nhằn nhằn cái gì trong miệng ấy; mà tôi cũng nhận thấy là các GS của ta khi giảng bài cứ hay gãi gãi, trong khi mà GS NTZ thì đã viết bài khuyến cáo là GS dạy giỏi thì không được gãi rồi); rồi các bác lại đọc thêm bài tổng kết do anh Nguyễn Phương Văn đăng trên site HTN, may ra các bác có sáng ra được tí gì chăng ?Còn tôi thì cứ được vừa nghe vừa nhìn là tôi thích lắm. Thấy GS VHV ứng khẩu trả lời nhẹ nhàng, rành mạch khúc chiết, thì lại càng mê. Cô phóng viên cổ hỏi đại khái là các GS khuyến nghị nên làm như thế nào, GS VHV mới trả lời là nên làm như vầy, như vầy, như vầy... Cô PV hỏi tiếp là nếu làm đúng như vậy, thì bao nhiêu năm nữa ĐH của Việt Nam ta sẽ đạt đẳng cấp thế giới, GS mới trả lời là GS hổng biết.

Đến đây thì tôi bèn nghĩ bụng, trông GS VHV phong độ trẻ trung tươi tắn quá chừng, hy vọng là dân ta thấy vậy mà tin tưởng đi theo con đường mà các GS vạch ra; chứ giả bộ như là đấy không phải là GS VHV, mà là GS Văn Như Cương râu dài tới rốn, mặt mũi đau khổ mà cũng nói đúng những điều như vậy, thì có khi là chẳng ai nghe !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire