jeudi 18 juin 2015

Tình xa


Đêm khuya mải miết canh dài
Ai tri âm có nhớ người tình xa
Nhặt khoan như tiếng giọt mưa
Hay là giọt lệ tương tư vắn dài
Nếu còn thắm thiết cùng ai
Thì xin vẫn được hôm mai đợi chờ
Dẫu là những mộng cùng mơ
Cách xa xin nhớ đừng thưa thớt lòng
Cũng đành một thoáng hư không
Đêm dài cõi mộng còn thăm thẳm dài
Vẫn mơ tới nẻo trúc mai
Vẫn mong rồi sẽ tới ngày sau xưa
Có khi buồm thuận gió đưa
Chim xanh thánh thót hót đưa người về
Gặp nhau dưới bóng trăng thề
Cầm tay nhau lại nhớ về lúc xưa
Bên nhau nước mắt như mưa
Ngỡ đâu là giấc mộng chưa phai tàn
Ta bà một cõi nhân gian
Yêu thương ta vẫn muôn vàn trao nhau
Cần chi hẹn ước kiếp sau
Yêu nhau xin hãy có nhau trong đời
Lợi danh chỉ thoáng chốc thôi
Đức tài rồi cũng đến thời phôi pha
Còn chăng họa có chăng là
Tình kia rực lúc chiều tà bóng dương
Tan vào mây gió muôn phương
Bay xa đến với người thương đợi chờ.


http://www.alittlemarket.com/boutique/loetitiapillault-1226181.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire