vendredi 28 mars 2014

Biết ơn Chánh Tín

Tôi xin được cảm ơn chú Chánh Tín. Cảm ơn chú vì những đóng góp của chú cho xã hội vào thời mà cả xã hội còn đói nghèo, khổ sở, cảm ơn cuộc đời vì nghệ thuật của chú, cảm ơn lòng nhạy cảm của một nghệ sĩ và lòng chân thật thẳng thắn của một con người, của một người đàn ông, không phải vô cớ mà Diễm My và bao phụ nữ khác yêu mến chú.

Cảm ơn chú vì chú đã đặt lòng tin vào con người, vì chú đã lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ khi chú cảm thấy cần. Tôi ước gì con người có thể tin tưởng vào đồng loại của mình như vậy, và cất tiếng gọi khi cần giúp đỡ, điều ấy mới đẹp làm sao. Cảm ơn chú vì chú đã luôn là một tài năng lớn, và trong cơn khốn khó của mình, chú đã vạch ra cho ta thấy được lòng người, cho thấy bản chất của cả một xã hội vô cảm, vô ơn.

Cháu nghĩ đến chú, chú là một nghệ sĩ lớn, chú Chánh Tín ạ. Những người có lương tri trong xã hội này rất ít thôi, mà họ bị đàn áp ghê lắm, nhưng họ nghĩ đến chú, chú ạ, và họ luôn ở bên chú. Mong chú luôn vững vàng, can đảm.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire