dimanche 2 mars 2014

Không mơ, không mộng

Không buồn, không khổ, không vui
Không mơ, không mộng, không ngồi làm thơ
Không nhìn nắng trải ươm tơ
Không nghe, không thấy, không chờ đợi ai
Không trăn trở những đêm dài
Không hy vọng, cũng không hoài nhớ mong.

http://us.cdn1.123rf.com/168nwm/sashsmir/sashsmir0904/sashsmir090400007/4691211-ete-paysage-ensoleille-avec-des-fleurs-journee-de-soleil-canicular.jpg

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire