mardi 25 mars 2014

Thương Chánh Tín (2)

 http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/167024/tinh-trang--tham-nhung--long-ham-mo.html
http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/167220/som-hay-muon--la-bai-nao-cung-phai-lat-ngua-.html

 Đây là lời bình luận của tôi cho 2 bài báo của Vietnamnet về nghệ sĩ Chánh Tín :

Ông Chánh Tín ông ấy cầm cự với nợ nần mấy năm rồi, bây giờ  ông ấy mới lên tiếng xin giúp đỡ, người có lương tri ai cũng thương ông ấy. Vietnamnet có những nhà báo rất thiếu lương tri. Khi nghệ sĩ Minh Vương chết trong nghèo khổ, các ông có nhỏ được một giọt nước mắt nào không ? Các ông có hiểu được tại sao xã hội Việt Nam nhiều người vô cảm, nhẫn tâm không ? Vì sao họ để cho trẻ con bị đánh đến chết mà không ai lên tiếng không ? Đó một phần là nhờ những bài báo ghê tởm như thế này đấy ! Các ông triệt hạ những người yếu đuối, như hai cô giữ trẻ bị đi tù 3 năm ấy, như các nghệ sĩ như Minh Vương, Chánh Tín ấy. Các ông không để cho người tử tế có cơ hội được sống. Thật là đồ nhà báo tồi !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire