vendredi 18 juillet 2014

Ai đã KHÔNG bắn hạ MH 17?

Trước tiên là câu hỏi : Ai đã bắn hạ MH 17 ? Câu trả lời là : Kẻ nào có tên lửa BUK. Ai chính thức có tên lửa BUK? Trả lời : Nga và Ukraine. Đến đây thì bí nên ta hỏi cách khác : Ai đã KHÔNG bắn hạ MH 17? Câu trả lời là : Nga, vì Nga đang hết sức tránh gây chiến; Nếu muốn gây chiến, Nga chỉ việc đưa quân vào giữ miền Đông Ukraine.

Hỏi tiếp : Ukraine có thể bắn hạ MH 17 không? Câu trả lời là : Có thể; bởi vì cái quân phát xít ngu xuẩn chuyên giết người ấy, thì chúng có thể làm bất cứ điều gì.

Hỏi tiếp : Quân ly khai có thể bắn hạ MH 17 không? Có thể, nếu họ có tên lửa BUK. Nếu họ có, thì ở đâu ra? Cũng có thể từ Nga, nhưng Nga không thừa tiền và cũng không bất cẩn để cung cấp vũ khí một cách dễ bị phát hiện như thế. Chắc chắn hơn (và cũng có bằng chứng), là quân ly khai cướp được tên lửa BUK từ quân đội Ukraine.

Hỏi tiếp : quân đội Ukraine đem tên lửa BUK đến Donesk để làm gì? Hiển nhiên là để trút lên đầu quân ly khai, kể cả dân thường. Thế cũng là dân thường, cũng là trẻ con Ukraine chết, mà sao bọn Quốc tế khốn nạn cứ im ỉm không nói gì? Đến khi người của chúng chết, thì chúng rúng động lên, đòi những là ngưng bắn ngay lập tức, điều tra ngay lập tức? Thế sao không ngưng bắn sớm hơn đi? Thế sao không điều tra vụ Odessa đi?

Kết luận, mạng dân Ukraine rẻ hơn mạng dân Quốc tế, chúng có chết mọi người cũng kệ cha chúng, chẳng ai thèm bận tâm. Cho nên chúng phải tự giữ lấy mạng mình thôi, đúng không?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire