mercredi 2 juillet 2014

Kính gửi ông Nguyễn Phú Trọng

Thưa ông Tổng Bí Thư, tôi biết ông là người tài giỏi, sâu sắc, yêu nước. Việt Nam giữ được hòa khí với Trung Quốc cho đến nay hẳn phần lớn là nhờ ông. Cho nên là khi ông nói phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thì tôi rất lo.

Chúng ta ở thế kỷ 21 rồi, tôi nghĩ là chúng ta có thể tìm cách để tránh được chiến tranh. Trung Quốc cà chớn cà chác như vậy là vì họ ít học. Khi nào họ học hành, văn hóa khá hơn, thì tình hình sẽ khác. Một cuộc chiến lúc này chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn.

Tôi đồng ý với chính sách của các ông là không phụ thuộc vào nước nào. Mỹ trong quá khứ đã từng bỏ rơi đồng minh khi điều đó có lợi cho họ, họ không đáng tin. Tôi cũng khá tin vào Đảng Dân chủ cấp tiến của họ, nhưng ngay khi có sự thay đổi, Đảng Cộng hòa lên nắm quyền, là không thể dựa vào họ được nữa. Tôi tin tưởng các nước có bề dày văn hóa, như là Pháp, Nga, Nhật...

Vậy nếu tình hình khiến cho chiến tranh có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Việt Nam, tôi mong ông cân nhắc kỹ. Trong trường hợp phải chọn lựa, tôi mong ông chọn Tổng tuyển cử dân chủ để có thể nhờ Mỹ hỗ trợ, tránh được chiến tranh. Đảng Cộng Sản sẽ phải nhượng bộ, và tôi tin rằng, ngay cả sau Tổng tuyển cử, Đảng Cộng Sản sẽ còn là đảng nắm quyền lâu dài, cứ xem lực lượng các đảng phái khác vẫn còn tầm thường, kém cỏi lắm. Và nếu Đảng Cộng sản cải cách, tiến bộ, tôi tin là họ vẫn sẽ còn nắm quyền lâu dài, như Hoàng Gia Nhật Bản vậy.

Tôi kính chúc ông cùng các ông lãnh đạo khác nhiều sức khỏe, kính mong các ông linh hoạt, mềm mỏng, giữ vững đến cùng. Thời gian ủng hộ chúng ta, chứ không phải là Trung Quốc.

Xin gửi tới ông lòng kính trọng sâu sắc của tôi.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire