vendredi 25 juillet 2014

"Bàn tay đã bắn, con mắt đã nhắm, trái tim đã nghĩ..."

Cái trái tim đã nghĩ cách gài bẫy bắn hạ MH 17 ấy, là một trái tim ma cà rồng xứng đáng nhận một cái cọc gỗ nhọn, có phải không ạ? Thời nay người ta không làm thế nữa, nhưng tôi tin mọi người có lương tri đều coi đó là thằng khốn nạn, và so với nó thì cái "bàn tay đã bắn" không đáng cho mọi người truy kích, đem ra làm vật tế thần để mà che giấu đi tội ác của cái thằng khốn nguy hiểm kia đâu !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire