jeudi 17 juillet 2014

Rút tàu cảnh sát biển tránh bão

Tôi nghe nói bão Thần Sấm mạnh quá tôi cũng hơi hãi. Tàu CSB của mình bây giờ rút về tránh bão được rồi hén? Kẻo bọn tàu Trung Quốc trước lúc chết sợ quá lên cơn điên húc tàu mình, thì sóng to gió lớn cứu người cũng khó, mà CSB lại là quân tinh nhuệ của mình ! Nhớ tránh xa chúng nó ra nghen !
 
http://www.bbc.com/news/in-pictures-28326141

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire