mercredi 22 avril 2015

Thả diều (2)


Tất nhiên là đã làm việc ở Bộ Công Thương, thì phải thích tiền. Nhưng tôi thấy là làm như chỗ nào càng có tiền thì con người nó càng ì ạch, nặng nề, nó kém tự nhiên đi, thậm chí là trở nên biến thái. Mấy ông chuyên gia về tài chính, kinh tế, như ông Dominique Strauss-Kahn chẳng hạn, đều trông bệnh hoạn thế nào ấy, tôi cũng biết có vài bà béo nữa ! Tôi trông họ cứ nặng nề, ì ạch thế, thì tôi nghĩ máu huyết họ không có lưu thông, ô xy không lên não được, thì làm sao mà họ suy nghĩ tốt được? Cho nên là mới gây ra khủng hoảng kinh tế tùm lum. Tôi nghĩ ngay cả nền kinh tế cũng phải nên khỏe mạnh, thể thao hơn, thì mới phát triển được.

Nói đến ông DSK, thì tôi lại nhớ nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có viết chuyện về cô gái điếm, cô ấy kể là thích tiếp mấy anh trẻ khỏe, mấy ảnh cứ hùng hục một lúc là xong, chứ còn mấy anh ốm yếu dặt dẹo, hay mấy ông già già, cứ gợi mãi mà không có hứng, khổ lắm !

Cho nên tôi nhìn bộ Công Thương của ta mà tôi cảm thấy lo lo. Đất nước đang gắng sức phát triển kinh tế, mà mấy ổng cứ xìu xìu ển ển như thế, thì làm thế nào?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire