mercredi 1 avril 2015

Thơ tình

Hôm nọ tôi đọc trên báo Xã luận, có chuyện một anh kia làm thơ tỏ tình, ảnh nói đại khái là trên trời có vạn vì sao, còn trên mặt đất vì sao lại chỉ yêu có một mình nàng, nàng bèn trả lời như vầy :

"Trên trời có vạn vì sao
Dưới đất đâu phải có tao với mày ?
Yêu tao thì kệ mẹ mày
Tao không yêu lại mày làm gì tao?"
 http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1119692

Hihi, hôm ấy lại trúng hôm tôi có séminaire, ngồi nghe thầy giảng bài, mà tôi cứ ngoác miệng ra cười lặng lẽ. Thầy thì tất nhiên là bao giờ cũng có nói đùa, nhưng chắc hôm đó phải ngạc nhiên sao trò cười nhiệt tình thế !

(Nay tôi chép lại ở đây, để phòng hờ mai mốt có anh nào làm thơ trăng sao tỏ tình với mình, thì mình cho ảnh một búa !)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire