lundi 7 août 2017

La Chine isole le Vietnam lors du sommet diplomatique de l’Asean

Hi there,

Các bác vô đọc thử bài này coi (tôi không rõ tôi có được quyền cắt dán hay không) : 

http://www.lemonde.fr/international/article/2017/08/07/la-chine-isole-le-vietnam-lors-du-sommet-diplomatique-de-l-asean_5169679_3210.html

Le ministre des affaires étrangères chinois, Wang Yi, lors d’une conférence de presse en marge du sommet de l’Asean, lundi 7 août 2017.

Thương ông Phạm Bình Minh quá ! :-) Nhưng điều này đúng ý của tôi đấy ! Ta không cần thoả hiệp gì với bọn Trung Quốc cả, hễ có dịp là ta tấn công giành lại Hoàng Sa ngay !


Have a nice day !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire