dimanche 7 juillet 2013

Le chanson des vieux amants - Jacques Brel

http://www.youtube.com/watch?v=H1DpjXQUDsI

Le chanson des vieux amants

Bien sûr, nous eûmes des orages
Vingt ans d'amour, c'est l'amour fol
Mille fois tu pris ton bagage
Mille fois je pris mon envol
Et chaque meuble se souvient
Dans cette chambre sans berceau
Des éclats des vieilles tempêtes
Plus rien ne ressemblait à rien
Tu avais perdu le goût de l'eau
Et moi celui de la conquête

{Refrain:}
Mais mon amour
Mon doux mon tendre mon merveilleux amour
De l'aube claire jusqu'à la fin du jour
Je t'aime encore tu sais je t'aime

Moi, je sais tous tes sortilèges
Tu sais tous mes envoûtements
Tu m'as gardé de pièges en pièges
Je t'ai perdue de temps en temps
Bien sûr tu pris quelques amants
Il fallait bien passer le temps
Il faut bien que le corps exulte
Finalement finalement
Il nous fallut bien du talent
Pour être vieux sans être adultes

{Refrain}

Oh, mon amour
Mon doux mon tendre mon merveilleux amour
De l'aube claire jusqu'à la fin du jour
Je t'aime encore, tu sais, je t'aime

Et plus le temps nous fait cortège
Et plus le temps nous fait tourment
Mais n'est-ce pas le pire piège
Que vivre en paix pour des amants
Bien sûr tu pleures un peu moins tôt
Je me déchire un peu plus tard
Nous protégeons moins nos mystères
On laisse moins faire le hasard
On se méfie du fil de l'eau
Mais c'est toujours la tendre guerre

{Refrain}

Oh, mon amour...
Mon doux mon tendre mon merveilleux amour
De l'aube claire jusqu'à la fin du jour
Je t'aime encore tu sais je t'aime.


Bài hát của những tình nhân già

Tất nhiên, chúng ta đã có những cơn giông tố
Hai mươi năm yêu nhau, đó là tình yêu điên
Ngàn lần anh đã xách hành lý
Ngàn lần em đã cất cánh bay
Và mỗi món đồ đều còn nhớ
Trong căn phòng  không có xe nôi này
Những mảnh vỡ của những cơn bão cũ
Không còn gì giống với gì nữa
Anh đã mất đi mùi vị nước
Và em mất đi sở thích chinh phục

Nhưng hỡi tình yêu của em
Tình yêu dịu dàng âu yếm tình yêu tuyệt vời của em
Từ hừng đông sáng cho tới cuối ngày
Em vẫn yêu anh, anh biết em vẫn yêu anh

Em biết tất cả những phép thuật của anh
Anh biết tất cả những phù phép của em
Anh đã giữ em từ bẫy này sang bẫy khác
Em đã mất anh lúc này hay lúc khác
Tất nhiên anh đã có vài người tình
Cũng cần phải trải qua thời gian
Cũng cần phải cho thân thể hân hoan
Cuối cùng, cuối cùng thì
Chúng ta cũng đã cần nhiều tài năng
Để già đi mà không trưởng thành

Ôi tình yêu của em
Tình yêu dịu dàng âu yếm tình yêu tuyệt vời của em
Từ hừng đông sáng cho tới cuối ngày
Em vẫn yêu anh, anh biết em vẫn yêu anh

Và thời gian càng đồng hành cùng chúng ta
Thì thời gian càng dày vò chúng ta
Nhưng có phải không, cái bẫy tồi tệ nhất
Là sống hòa bình với những tình nhân
Tất nhiên là anh khóc hơi không sớm
Tất nhiên là em đau đớn hơi muộn
Chúng ta bảo vệ những bí ẩn của mình ít hơn
Chúng ta ít để mọi việc cho ngẫu nhiên hơn
Chúng ta nghi ngờ theo dòng nước chảy
Nhưng đó vẫn luôn là cuộc chiến âu yếm

Ôi tình yêu của em
Tình yêu dịu dàng âu yếm tình yêu tuyệt vời của em
Từ hừng đông sáng cho tới cuối ngày
Em vẫn yêu anh, anh biết em vẫn yêu anh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire