dimanche 9 juillet 2017

Nuit d'hiver

 Thưa các bác, giữa đợt nắng nóng, không hiểu sao tôi lại nhớ bài "Đêm đông"...

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire