mercredi 12 juillet 2017

Ông Nguyễn Thiện Nhân, xin ông can thiệp ! (3) - à Stéphane Azaïs

Ông Nguyễn Thiện Nhân, xin ông can thiệp !

Résultat de recherche d'images pour "me viet kien doi con phap"
http://vtc.vn/hanh-trinh-sang-phap-khoi-kien-doi-con-cua-nguoi-me-tre-d271777.html

@ Stéphane Azaïs : Stéphane Azaïs, thằng Pháp khốn nạn ! Mày trả lại con gái Sarah Thiên Kim cho cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, nếu không tao sẽ nguyền rủa mày và cục cứt thối là con mụ Pháp khốn nạn mẹ mày ! Tao sẽ cầu cho hai đứa chúng mày đi đường tai nạn, qua sông đắm đò ! Chúng mày trả lại con cho mẹ của nó, quân đê tiện vô lương !


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire