mardi 11 juillet 2017

Ông Nguyễn Thiện Nhân, xin ông can thiệp (2)

Ông Nguyễn Thiện Nhân, xin ông can thiệp ! Việc tuy nhỏ nhưng nó nói lên rất nhiều về lương tri của chúng ta, của xã hội chúng ta, của cả ông nữa, ông Nhân ạ !
Chị Huyền được gặp con gái sau 15 tháng xa cách vào hồi đầu năm, khi sang Pháp theo đuổi vụ kiện. Ảnh: NVCC.

http://pressonline.vn/me-viet-mot-minh-sang-phap-kien-chong-ho-doi-con-p-7499.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire