dimanche 4 janvier 2015

Ai ám sát ông Nguyễn Bá Thanh ?

Tôi lần lượt đưa ra các giả thuyết và phân tích.

Giả thuyết đầu tiên có vẻ phù hợp dễ lọt tai nhất là phe của ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng tôi không tin như thế và có lý do để không tin như thế, cho nên tôi sẽ phân tích nó sau cùng.

Các giả thuyết khác là : 2- Trung Quốc; và 3- ĐCS phe thân Trung Quốc và không thân Nguyễn Phú Trọng, vì NPT thực chất là không thân Tàu lắm, giữ khoảng cách, vậy là một phe khác của ĐCS RẤT thân TQ muốn tiêu diệt ông Thanh, vì ông ấy rất mạnh. 4- Mafia Việt Nam, có thể thuộc hoặc không thuộc phe ông Dũng.

Trước tiên là Trung Quốc : vì sao TQ muốn diệt ông Bá Thanh ? Nếu giả thuyết này của tôi là đúng, thì giả thuyết mà xưa nay mọi người cho rằng TQ can thiệp vào nhân sự của Việt Nam là đúng ! Và như vậy ông Thanh là nhân sự không hợp ý TQ, cũng vì vậy mà ông Thanh đã không được đưa vào Bộ Chính trị.

Điều này cho thấy là VN phải luôn giữ khoảng cách với TQ, không có hữu nghị anh em gì cả, rồi có ngày giết nhau ; Mới đây lại nghe tin TQ muốn dùng đồng Nhân dân tệ ở VN, trước đó tôi lại đọc bài trên blog của một anh mà chỉ nghe tên blog với slogan thôi cũng biết là anh ấy ưa những thứ nặng mùi, trong đó ảnh đăng một bài ảnh thích, bài nói rằng dân TQ đông cả tỉ người, là một thị trường lớn cho VN, không nên bỏ qua !!

Eh bien, tôi xin lưu ý các bác là, dân TQ đông cả tỉ người, nhưng số giàu sụ ăn ngập họng mồ hôi xương máu của kẻ khác thì không nhiều, mà chúng thì không có tiêu tiền ở Việt Nam, trừ khi là mua đứt VN thôi ! Còn tỉ tỉ dân TQ thì nghèo lõ đít ra, buôn bán với chúng thì thà đi buôn cứt bán cho chó !! Các bác tưởng chúng làm lụng quần quật như trâu ngựa, được đồng nào thì ăn đỉa với gặm móng trâu của VN à ?

Cho nên cái bọn nào theo TQ thì là cái bọn theo voi ăn bã mía, theo đóm ăn tàn, chúng ngu như chó, không đáng cho các bác nghe theo đâu !

(còn tiếp)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire