vendredi 2 janvier 2015

Ất Mùi

Năm Ất cô Mùi đẹp xinh
Sởn sơ khỏe khoắn du xuân vui cười
Anh Ngọ phi mãi mệt rồi
Chồn chân mỏi bước em thời cầm cương
Chú tâm chăm chút mọi đường
Tề gia trị quốc đảm đương trong ngoài
Nhà nhà hạnh phúc an vui
Người người mạnh khỏe trau giồi thể thao
Kinh tế phát đạt mạnh giàu
Giáo dục vững mạnh đầu tàu văn minh
Ngoại ngữ làu làu tự tin
Xã hội văn hóa bao dung thương người
Thế giới bớt chuyện chết người
Các anh Hồi giáo hết thời cực đoan
Các chị Hồi giáo gắng lên
Đẻ con thì phải chăm con nên người
Tham nhũng ăn vừa vừa thôi
Ằn gì ăn hết cả đời cháu con
Bá Thanh gặp lúc nguy nan
Lòng dân cả nước cầu an cho ngài
Phương Bắc khăn lạnh đầu voi
Chàng ơi điện ngọc lẻ loi ngôi trời !

 

http://www.decoration-creations.com/product/sticker-mural-chevre-decoration-murale-enfant

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire