samedi 10 janvier 2015

Tôi là Charlie


Mới đây tôi phát hiện ra blog của cô Từ Huy, đang ngồi rung đùi viết lách từ Paris, tôi bèn liếc mắt xem thử. Thì thấy cổ nhân dịp khủng bố ở Paris, có viết bài đại ý là, thấy người ta ăn khoai thì ta cũng phải vác mai đi đào, cả thế giới đều nói "Je suis Charlie", thì ở Việt Nam, thay vì cũng nói như vậy (mà hổng thấy ai nói hết, dân chúng gì mà thờ ơ vô cảm quá trời), thì ta phải nói "tôi là Ba Sàm", "tôi là Điếu Cày"...

Thì tôi bèn nghĩ ngay là cô này cổ không có học chuyên ngành so sánh, vì cô ấy so sánh tùm lum hà ! So sánh Charlie Hebdo với Ba Sàm, thì chẳng hóa so sánh Đảng với Chính phủ ta với bọn khủng bố à ? Thế giới họ cũng chỉ nói "Je suis Charlie" thôi, chứ họ có nói "Je suis Houellebecq", "Je suis Salman Rushdie"... đâu ? Cứ hễ bênh ai thì nói "tôi là người ấy", thì hễ bênh thằng ngốc, thì nói "tôi là thằng ngốc" à ?

Đấy là chưa kể, mỗi người tự quyết định cái sinh mạng mình thôi, có người thích chết đứng, có người không thích chết đứng, thì mình cũng không nên bắt hay xúi giục người khác chết đứng. Mỗi người họ có một cái phận sự của mình, và ráng phải làm tốt nó. Chứ như trí thức Trung Quốc xúi bẩy để kết quả là cái vụ thảm sát sinh viên ở Thiên An Môn ấy (mà có thấy vị nào chết đứng đâu ?), thì tôi cho là trí thức TQ cũng chưa làm tốt cái phận sự của mình ! Còn Đảng và Chính phủ ta, có thể là khủng bố thật, tôi không rõ, nhưng mà bọn khủng bố Hồi giáo đừng có hòng mà trùm mặt, người đeo đầy súng Kalashnikov, súng phóng lựu, chạy xà quần trên phố, chạy nhầm nhà nọ, lại chui sang nhà kia, bắn từ dưới bắn lên, lên đến tận văn phòng rồi, mà nếu không có một cô mở mã khóa văn phòng, thì chúng cũng chẳng vào được, vào rồi bắn cả 5 phút, rồi xuống đường bắn tiếp cảnh sát, mà cảnh sát Pháp vẫn chưa thấy tới... E hèm, thì tôi có thể kết luận là cảnh sát Tây dở hơn cảnh sát ta ! Đấy là chưa kể, cả tuần mới có một buổi họp cả tòa soạn, mà không tăng cường bảo vệ, cho nên tất cả mọi người mới phải chết đứng như thế !

Sáng nay tôi bận đi họp, chứ không thì tôi còn viết tiếp ! Đi họp mà bụng cũng run, vì không biết có mấy anh Hồi giáo ngu ngốc, bị các chị Hồi giáo dở hơi xúi giục phải không được sống hèn, lại vác AK xông vào phòng họp, thì tôi quỳ lạy chúng ngay, vì tôi là phụ nữ, chắc chúng tha cho (chứ tôi chẳng dẫn chúng đi giết người khác), gớm tránh voi chẳng xấu mặt nào !

Tôi chỉ định nói thêm là tôi nghĩ cô Từ Huy này đúng là một cô dốt, nhưng mà biết là lúc nào cổ cũng giương cái bằng Tiến sĩ Văn học Paris III ra để hù mọi người, thì tôi bèn lựa lời (nuancer mes propos), tôi bèn nói lại là chắc cổ học quá hóa rồ !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire