samedi 3 janvier 2015

Thương ông Nguyễn Bá Thanh

Mong ông tai qua nạn khỏi ! Sống chết có số, khi ông nhận trách nhiệm, ắt là ông cũng biết rõ hiểm nguy. Nhưng ở Italie, mafia cũng chỉ dám giết đến thẩm phán thôi, còn ở Việt Nam, để chúng ám hại ông mà không bảo vệ được ông, là một vấn đề lớn và quá tệ !

Dân ta thương quý ông, là thương quý người chính trực, dũng cảm, vì dân, vì nước ! Lòng người còn tốt đẹp như thế, thì hồn nước vẫn còn ! Tôi xin ăn chay hai ngày tới để cầu xin Đức Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ độ trì cứu khổ cứu nạn cho ông ! Tôi cũng cầu xin Ngài, ngàn mắt ngàn tay, trừng trị những kẻ láo xược, nắm quyền lực trách nhiệm trong tay, mà dám ám hại ông, không coi 90 triệu người dân Việt Nam ra gì ! Nhưng tôi tin rằng, lần này nhờ có ông, mà sẽ lòi ra bộ mặt chuột tham nhũng lớn nhất, cùng cả họ hàng hang hốc nhà nó ! Xin ông giữ vững ! Mong các bác sĩ giỏi nhất của Việt Nam sẽ cùng gắng sức cứu ông !

bathanh
https://www.ttxva.net/cang-hkqt-da-nang-bac-tin-may-bay-cuu-thuong-cho-ong-nguyen-ba-thanh-ve-da-nang/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire