jeudi 29 janvier 2015

Phulangsa bố trí nhân sự lãnh đạo cao cấp 2016

Ông Nguyễn Tấn Dũng thì nên tiếp tục làm Thủ tướng, vì ông ấy làm quen rồi, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, vả lại uy tín của ổng ở quốc tế là lớn, rất quan trọng đấy ! Các nước là họ rất để ý xem ai mới lên, chính sách, khuynh hướng như thế nào, nếu không ổn định là họ sợ đấy, ảnh hưởng đến việc đầu tư ! Ông Dũng RẤT không nên làm TBT, trừ phi là ông ấy thực sự thân Tàu, mà ngoài mặt thì ra vẻ chống Tàu, như mọi người đồn thổi thế ! Bởi vì một ông TBT ĐCS mà lại không thân TQ, là tụi TQ ra tay tiêu diệt đấy, và chúng làm được đấy, để ý vụ ông Bá Thanh và vụ ám sát ông Cục trưởng đường sắt mới đây mà xem ! Ông Dũng mà làm sao, thì tình hình sẽ trở nên rất rối ren.

Vậy chức TBT thế nào TQ cũng can thiệp vào để cho một ông thân Tàu lên, thì chắc là ta đành phải chịu vậy. Nhưng các bác nhớ chọn ông nào không có tiền sử giết người diệt khẩu ấy, kẻo sau này hắn ra tay diệt các bác; một ông hiền hiền như ông Nguyễn Phú Trọng là được, ví dụ như ông Nguyễn Thiện Nhân chẳng hạn. Nhưng như vậy thì chức Chủ tịch nước không nên giao cho ông Phùng Quang Thanh, vì ông ấy có vẻ thân Tàu, hai ông thân Tàu ngồi lên đầu thì ta chết ! Nếu các bác can đảm chút thì các bác nên để bà Kim Ngân làm Chủ tịch nước, sẽ rất là hay ! Nhưng mà như vậy thì chức Chủ tịch Quốc hội thì tôi không biết để ai làm, để suy nghĩ thêm. Còn ông Vũ Đức Đam thì còn trẻ lắm, cứ để cho ổng thực tập làm PTT tiếp.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire