dimanche 15 février 2015

Bác Thanh ơi ! (2)

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150114/pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-ong-nguyen-ba-thanh/698673.html

PLS : Cái lão giặc này ! Hành xử cứ như là mafia trong phim "Bố già" ấy !!! Ông Thanh đang bệnh nặng, lão ấy làm gì mà xông vào nói chuyện tới nửa tiếng đồng hồ ?! Không gặp bác sĩ, tự tung tự tác, không có phép tắc lịch sự gì cả ! Chẳng biết ông Thanh có được ai bảo vệ không ?!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire