vendredi 13 février 2015

Nhớ một người

"Hỏi gió gió bay, hỏi nước nước trôi, sương rơi đưa chiều vào tối 
Lấy thơ ghép nhạc hát lên thay lời để nhớ một người”.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire