vendredi 13 février 2015

Bác Thanh ơi !

 

Bác Bá Thanh ơi, bác làm mọi người buồn quá ! Thương bác quá ! Sao mà bác bất cẩn vậy ? Tôi nghe bác ra Hà Nội bận quá, toàn ăn cơm bụi, là tôi nói rồi rồi ! Thế vợ bác đâu mà bác phải ăn cơm bụi ? Bác phải biết là, ông Võ Nguyên Giáp cả hơn trăm tuổi rồi, mà nằm trong bệnh viện, phải đúng bác sĩ đưa thuốc thì ông ấy mới uống, không thì ông ấy không uống ! Ông ấy biết rõ đồng chí của ông ấy như vậy, còn bác, thì bác ra chốn hang hùm nọc rắn, làm công việc nguy hiểm, mà bác không biết phòng thân ư ?

Dân Việt Nam mình thì được cái tính hiền, nhưng mà lười như hủi, không chịu làm việc, mà cứ đòi người ta phải phục vụ mình đủ thứ ! Các ông Giáo sư thì phải đóng góp cho đất nước cơ, vừa làm việc như trâu vừa bỏ tiền túi ra cơ ! Các ông quan thì phải chống tham nhũng cơ, mất mạng thì kệ, có khi lại còn bị coi là ngu ấy chứ ! Ông Phú Trọng đưa bác ra Hà Nội, không bảo vệ được bác, mà lúc bác ốm gần đất xa trời ông ấy cũng chẳng vào thăm ! Chỉ có bác thương dân thì dân thương bác thôi !

Tôi nghe ông Xuân Phúc vào thăm bác, mà tôi lạnh gáy, ớn óc ba sườn ! Đành rằng có thể là ông ấy cũng bị vu khống, bọn đểu chúng làm một mũi tên bắn hai mục đích; nhưng mà lời kết tội ông ấy đầu độc bác, cho dù không có bằng chứng, là một lời kết tội rất nặng nề. Nếu ông ấy thực sự trong sáng, thì ông ấy phải đến lễ tang bác, thề trên sinh mạng các con của ông ấy, rằng là ông ấy không có đầu độc bác, trực tiếp hay gián tiếp ! Không thì đừng có để cho ông ấy làm Thủ tướng, các nước người ta nhìn vào, người ta thấy mafia làm Thủ tướng, người ta kinh lắm, không coi mình ra gì !

Tôi xem cái vidéo bác thuyết trình hồi tháng 6/2013, trông bác còn hồng hào phương phi lắm, thế mà đột ngột ngã bệnh như vậy !  Mới đây các bác sĩ còn nói bác ăn uống, đi lại được, thế mà sao gió lại đổi chiều như vậy ? Thôi thì, bác hy sinh vì đất nước, đất nước nhớ ơn bác ! Mong bác được mát mẻ nơi suối vàng, bác nhớ trừng trị bọn nào hại bác, đừng tha cho chúng !

Vĩnh biệt bác, bác Bá Thanh ơi !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire