vendredi 27 février 2015

Tô Thị

"Ngày xưa, anh còn nhớ
nàng Tô Thị bồng con ngóng trông ?
Thời gian đã hoài công,
nàng thành đá, ngàn kiếp yêu thương chồng...

Ngày nay em nào thấy
Lòng chân thành của tình thế nhân
Tìm đâu trong tình yêu
Được bền lâu, để kiếp sau không sầu ?"


http://saigontimesusa.com/bai/gtqm/1290_huyen.shtml

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire