jeudi 12 février 2015

"Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"

Nghe bệnh ông Bá Thanh trở nặng, tôi rất bi phẫn ! Cả nước chỉ có một ông Bao Công như vậy mà để cho bọn đê hèn chúng ra tay ! Ta nguyền rủa cả lò nhà cái quân khốn nạn nào nó vì tiền mà đầu độc ông ấy ! Chúng bay tưởng có tiền là chúng bay hơn người à ? Cái đất nước này được bồi đắp bởi xương máu của bao nhiêu con người, bao thanh niên trẻ em còn chưa được sống, cha ông của chúng bay đấy ! Họ chết đi để cho những kẻ ngu xuẩn bất nhân tham lam như chúng bay được tọng đầy tiền vào họng có phải không ? Con người ta thì đi nước ngoài, làm thêm học hành, rồi thành giáo sư tiến sĩ, còn con cái chúng bay cũng đi du học, tiền rừng bạc bể đổ vào, mà vẫn ngu như chó ! Bao nhiêu tiền của để sống một đời chó như thế, liệu có đáng không ?

Còn các ông bác sĩ, tôi nói cho các ông biết là "chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"; Các ông có biết vì sao các ông Tôn Thất Tùng, Trần Đông A các ông ấy là những bác sĩ lớn không ? Cũng ăn cũng học như các ông mà các ông ấy giỏi hơn các ông ! Tôi chỉ xem những vidéos phỏng vấn các ông ấy, nghe các ông ấy trả lời, là tôi biết ngay tại sao. Vì các ông ấy có tâm, các ông ấy thương xót người bệnh, các ông ấy quý mạng người ! Tôi nghe mấy ông bác sĩ Trung ương trả lời phỏng vấn, tôi chán lắm, các ông ấy vô cảm lắm !

Bệnh gì thì bệnh, chăm sóc người ta thì phải có tình thương, không phải cứ để người ta nằm yên một chỗ rồi dọng thuốc vào ! Phải kề cận ở bên, phải chăm sóc, vuốt ve, mát xa, an ủi họ. Làm sao mà ông Bá Thanh phải chịu đau đớn, trong khi bây giờ có bao nhiêu là thuốc giảm đau, bên Pháp người ta chỉ cần dùng Doliprane thì đã đỡ đau bao nhiêu rồi ! Đau quá nữa thì dùng morphine ! Tôi chỉ sợ trong đám bác sĩ ấy có kẻ trá hình, chỉ âm thầm muốn ông Bá Thanh chết càng nhanh càng tốt. Ông ấy có chết đi thì cũng không để cho chúng bay yên, người dân yêu mến thương xót ổng cũng không để cho chúng bay yên, bọn tham nhũng khốn nạn ! Giờ cuối của chúng bay đã điểm rồi đấy, liệu mà hết sức mà cứu ông ấy !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire