mardi 12 avril 2016

Dương Thu Hương - Từ Mạc Đặng Dung đến Mạc Thái Tổ: Kẻ hãm hiếp lịch sử

PLS : Bà Dương Thu Hương, tôi đọc cuốn "Bên kia bờ ảo vọng" của bà rồi, và tôi thừa biết đoạn nào ông Nguyễn Đình Thi viết hộ bà, và tôi cho đó là nỗi nhục lớn nhất đời văn sĩ của bà, nếu mà bà chưa giải quyết nó đi thì bà chưa cao giọng dạy bảo mọi người được đâu !


Bà lại còn chụp hình với cả một tủ sách, và tôi nhớ có lần bà khoe là bà đọc một lúc mười ngàn trang sách, nhưng điều đó không đủ để chứng minh là số sách ấy nó đã được tiêu hóa và đồng hóa trong đầu bà đâu ! Bà thử tóm tắt lại cho tôi xem những trang sách, những cuốn sách mà bà đã đọc xem nào (chứ không phải chỉ có kể tên, chép lại hay trích dẫn nhé !)


Nói chung đúng như ông Nguyễn Huy Thiệp nói, cái tham vọng của bà này nó mang tính chính trị hơn là văn học. Nhưng mà muốn làm chính trị thì phải chịu trách nhiệm ! Bà bảo bà muốn mọi người bầu cử dân chủ xong, rồi bà không làm gì hết ! Lạy bà, lúc đấy xã hội nó nát như tương, thối um lên, rồi bà phủi tay, hết phận sự à?

Nói chung là bà này cũng có nhạy cảm, nhưng mà học cũng không nhiều, chỉ có thể làm một nhà văn nho nhỏ thôi, nhưng ông Nguyễn Đình Thi dùng sức của mình đẩy bả lên ghê quá ! Nhưng mà việc bả nổi khùng vì đặt tên Mạc Đăng Dung ở Hà Nội thì tôi thấy cũng đúng đấy !


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire