samedi 9 avril 2016

Loan đẹp (samedi 09 avril 2016)

Loan tự trang điểm rất đẹp đấy. Tất nhiên là nếu Loan vẽ giỏi thì Loan phải trang điểm đẹp chứ ! Ở nước ngoài là người ta nhờ họa sĩ thứ thiệt để trang điểm cho các cuộc thi HH, và cho các nghệ sĩ đấy ! Trong khi mà mấy tiệm trang điểm của Việt Nam mình, nhiều khi họ chỉ tuyển nhân viên vào, cho học nghề rồi đi làm nghề trang điểm, nên cũng chỉ gọi là sạch nước cản thôi chứ chưa gọi là đẹp được.


http://www.vnbeauties.com/t61874p950-topicHình đưới đây mình lại nhắn anh nhiếp ảnh gia là lần này mình cho ảnh 9/10 điểm, và lại mời ảnh đoán xem tại sao? :-)Hình này Loan rất đẹp, trang điểm cũng đẹp, hai cánh tay để rất thoải mái nhẹ nhàng mà vẫn không thấy là buông lỏng, buông thõng. Khi kết thúc xong bài chân đứng thì mình sẽ trở lại bài cánh tay, mặc dù bây giờ Loan pose cánh tay rất ổn, đẹp rồi, nhưng mình sẽ còn phải poser làm sao cho có vẻ duyên dáng mê hồn nữa kia :-)Bonne journée et bon weekend à tous !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire