dimanche 14 mai 2017

Ciné-concert

( Source : Ciné Soviet, Conservatoire de Montreuil)


Đố các bác biết con gái tôi đứng ở đâu đấy ! :-) (Gợi ý : đấy là một cô hơi mũm mĩm). Tôi bị hụt mất hai đoạn quay cô ấy múa cận cảnh đẹp tuyệt vời, vì cái máy chụp hình già nua của tôi nó sắp bị đứt hơi, lúc bấm nút thu mà nó cứ không thu. Để lần tới chiếu lại tôi sẽ cố quay được cho các bác xem ! Ôi cô ấy học rất là giỏi toán nhưng tôi nghĩ chắc phải cho nàng theo nghề múa quá ! :-)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire