vendredi 19 mai 2017

Miền Nam nhớ mãi ơn Người

Các bác nghe thử xem, hay ra phết ! :-) Phải nghe thử xem Cộng sản mơ ước gì chứ? :-D (Nghe nói ca sĩ Ngọc Bé là một cô Cộng sản Việt Nam lai Pháp da màu sau đó trở thành Việt kiều) :


http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/mien-nam-nho-mai-on-nguoi-2782.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire