dimanche 5 juillet 2015

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận gửi thư cảm ơn


PLS : :-)

Thế nào, các bác thấy Bộ GD&ĐT tổ chức thi tốt nghiệp PTTH có tốt không, mà chả thấy bác nào khen được một lời nào cả? Trong khi mà chê thì các bác hăng hái nhanh chóng lắm? Tôi thì thấy kỳ thi tổ chức tốt lắm, nghiêm túc trang trọng y như bên Pháp ! Hoan hô Bộ Trưởng Phạm Vũ Luận ! Quá đã, quá đã !! (Vì sao mà ngài lại không tháp tùng ông Nguyễn Phú Trọng đi thăm Mỹ nhỉ? Xem giáo dục bên ấy ra sao?) Bây giờ mình làm tiếp vụ chương trình sách giáo khoa, với lại giáo dục thể chất đi !(Chinhphu.vn) - Ngay sau khi kỳ thi THPT quốc gia 2015 kết thúc, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã có thư cảm ơn, ghi nhận sự giúp đỡ quý báu, nghĩa cử cao đẹp dành cho ngành giáo dục. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội.
Quán triệt Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 01/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, các bộ, ban ngành ở Trung ương, cấp ủy và chính quyền các địa phương, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã cùng ngành giáo dục tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất có thể để triển khai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
Các địa phương, cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, lực lượng thanh niên tình nguyện đã có nhiều hình thức hoạt động đa dạng, thiết thực và cảm động giúp đỡ thí sinh và ngành giáo dục như: Nhường nhà và doanh trại quân đội cho thí sinh ở miễn phí, tổ chức đưa đón thí sinh ở tỉnh xa, vùng khó khăn đến các điểm thi, quyên góp tiền hỗ trợ thí sinh thuộc đối tượng chính sách, cung cấp bữa ăn và nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh, hỗ trợ cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ kỳ thi.... Các ngành giao thông, điện lực, y tế, công an, quân đội… đã có nhiều giải pháp kỹ thuật hỗ trợ thiết thực bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, an ninh, thuận lợi.
Thay mặt toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh cả nước, Bộ GD&ĐT trân trọng và xúc động ghi nhận sự giúp đỡ quý báu, nghĩa cử cao đẹp dành cho ngành giáo dục với lòng biết ơn sâu sắc.
Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ GD&ĐT, tôi xin kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí và các tầng lớp nhân dân trong cả nước lời cảm ơn sâu sắc vì sự chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ và giúp đỡ hiệu quả cho ngành giáo dục tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2015.

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Bo-truong-Pham-Vu-Luan-gui-thu-cam-on/230852.vgp

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire