jeudi 16 juillet 2015

Phulangsa chuẩn bị đối phó chiến tranhMột là, nhờ Mỹ rủ Campuchia ký kết một số hiệp định thương mại. Không nên để Campuchia nghèo quá ảnh sẽ trở thành Chí Phèo của ASEAN.

Hai là, tăng cường hợp tác với Thái Lan, họ cũng đàng hoàng và không ưa gì Campuchia, nếu Campuchia quậy quá thì mình cùng nhau trị chúng.

Ba là, nếu Trung Quốc đánh sang, thì ta chạy, đừng cố giết chúng làm gì, và lập tức ngưng xuất khẩu gạo sang TQ, và tiêu hủy ngay lập tức số gạo còn tồn đọng ở biên giới. Quân và dân Trung Quốc chỉ cần đói ăn ba ngày thôi là chúng chết, không cầm cự được lâu đâu. Trong thời gian đó vận động quốc tế ủng hộ Việt Nam. Họ sẽ thấy Trung Quốc là mối nguy hiểm cho thế giới, họ sẽ có thái độ, chính sách phù hợp.

Bốn là, dặn anh Putin, nếu lần này anh vẫn không có kế sách cứu chúng em, thì em giao cảng Cam Ranh cho Mỹ ngay và luôn, và mãi mãi.

Năm là, chỉ cần cứu mạng người, về mặt kinh tế, ta hợp tác với Mỹ rồi, thì ta sẽ xây dựng lại mọi thứ sau chiến tranh, không lo nghèo đâu.

Résultat de recherche d'images pour "vo nguyen giap"

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire