jeudi 9 juillet 2015

GS Đào Trọng Thi: 'Biết chắc 99% đỗ thì cần gì tổ chức thi tốt nghiệp' (2)


Ông Đào Trọng Thi viết bài này lên, được dân chúng ca tụng um sùm. Có người lại còn ước ông ấy với ông Ngô Bảo Châu lên lãnh đạo Bộ Giáo dục ! Tôi mới nghĩ bụng ước thế thì coi chừng các bác ước cái dồi chó nó dính lên mũi các bác !!

Tôi thì thấy dân mình hám lợi mà lại lười làm, cứ cái gì không tốn tiền, mà lại không phải làm, là họ thích ! Đến khi ăn thì lại phải ăn ngon, ăn rẻ kia, ví dụ muốn ăn vải thiều loại một, mà lại tốn ít tiền kia! Hay là các bác có thích ăn sung rụng không, rẻ mà ngon lắm?

 Các bác làm sao mà làm ăn với quốc tế cho nó đàng hoàng tử tế, chứ họ đổ tiền của vào, họ thấy các bác khôn ngoan quá đáng như thế, là họ chạy mất ! Cái nền giáo dục quốc gia của các bác nó cũng phải có một hai kỳ thi quốc gia cho nó tử tế chứ? Tôi đề nghị cho thi thêm kỳ thi vào lớp 10, để phân loại học trò ngay từ lúc ấy, vì đứa nào giỏi thì vào tuổi ấy chúng cũng giỏi rồi ! Có điều là điểm thi của kỳ thi ấy chỉ là để tham khảo thêm thôi, chứ không nhằm để xét tuyển vào lớp 10. Nhìn điểm kỳ thi quốc gia, xem điểm học bạ, nếu cần thì phỏng vấn, mà các trường Đại học không biết ai là học sinh giỏi, thì chính là họ dốt quá đi, không còn gì phải nói nữa ! Quý hóa gì mấy cái trường như thế mà thổi họ lên, để hành hạ nhau !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire