mercredi 15 juillet 2015

Việt nam đang chuẩn bị đối phó với chiến tranh?

PLS : Các bác nghĩ sao? Tình hình giống như năm 1979, khi ông Lê Duẩn định đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa, xem ra ta cũng nên thông cảm cho ông ấy nhỉ?

Nếu mà Trung Quốc đánh thật, thì quả là chúng mặt dày mày dạn không còn gì để nói. Sợ rằng tình hình kinh tế của chúng bi đát, chúng sẵn sàng làm càn đấy. Tất nhiên là nếu phải đánh, thì ta sẽ đánh một trận ra trò, lấy lại tất cả vùng thác Bản Giốc với ải Nam Quan, nhân tiện biết rõ kỳ này anh Nga với lại anh Mỹ, anh nào yêu mình thật lòng !

Tôi thì tôi chủ hòa. Vì rằng chiến tranh xong, TQ bớt dân nghèo đi, chúng sẽ mạnh lên đấy. Trong khi mà kỳ này chúng sắp tan vỡ rồi, ta ráng nhịn cho chúng tiêu luôn đi. Thôi các bác lại rước ông Phùng Quang Thanh về, ta lại o bế chúng. Muốn Hoàng Sa thì cho Hoàng Sa, muốn Trường Sa cho luôn (hihi, quốc tế sẽ lo vụ đó). Thêm nữa xưa nay ta giết nhiều người rồi, phúc đức kém nên dân mới nghèo khổ mãi, đừng có để TQ mượn tay giết người nữa.

Hay kỳ này mình thử năn nỉ Mỹ, anh ơi anh nhiều tiền thế, anh cứu em, anh tặng cho Campuchia vài món quà bự, để chúng bớt nghe lời Trung Quốc mà oánh chúng em !


Việt nam đang chuẩn bị đối phó với chiến tranh?

Việt nam đang chuẩn bị đối phó với chiến tranh?
Mấy ngày vừa qua loa phường Bách khoa nơi tôi đang cư trú đã đọc danh sách tuyển quân. Đây là 1 điều lạ vì thông lệ Việt Nam chỉ tuyển mỗi năm hai lần vào mùa Xuân và Thu. Tôi có hỏi bạn bè ở một số địa phương thì họ cũng cho biết ở đó đang chuẩn bị tuyển lính.


Tin tức trên mạng mấy ngày nay cho thấy các phương tiện chiến tranh đang được tấp nập chuyển về khu vực Đà Nẵng.
Phai chăng chiến tranh sắp xảy ra? Chúng ta phải làm gì?


Chú thích : : Các trang mạng xã hội đưa hình ảnh mấy ngày qua nhiều chuyến xe lưa chuyên dung kéo dai chạy theo hướng Bắc  Nam đã chở nhiều xe tăng, xe thiết giáp và vũ khí hạng năng phủ bạt kin (Chú thích của Tiếng Dân)

Nguồn : Tiếng Dân


http://danquyenvn.blogspot.fr/2015/07/viet-nam-ang-chuan-bi-oi-pho-voi-chien.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire