vendredi 29 novembre 2013

Dạ cổ hoài lang

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/da-co-hoai-lang-ngoc-giau.igScup93IH.html

Sáng tác : Cao Văn Lầu


Từ là từ phu tướng

Bảo kiếm sắc phán lên đàng

Vào ra ngóng trông tin nhạn

Năm canh mơ màng

Em luống trông tin chàng

Ôi gan vàng quặn đau ứ ư


Đường dầu xa ong bướm

Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Đêm luống trông tin bạn

Ngày mỏi mòn như đá vọng phu

Vọng phu vọng luống trông tin chàng

Lòng xin chớ phụ phàng


Chàng là chàng có hay

Đêm thiếp nằm luống những sầu tây

Biết bao thuở đó đây sum vầy

Duyên sắt cầm đừng lạt phaiLòng nguyện * *

Nguyện cho chàng hai chữ bằng an

Sớm mau trở lại gia đàng

Cho én nhạn hiệp đôi ứ ư 

(** Câu này tôi không nhớ chắc, tìm trên internet thì chỉ thấy một bản "Dạ cổ hoài lang" sai nhiều, bản gốc của ông Sáu Lầu viết hay hơn thế :-) - PLS)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire