samedi 23 novembre 2013

Hãy buông mình vào vòng tay ai đấyIf you want my sympathy
Just open your heart to me
And you'll get whatever you'll ever need
You think that's too high for you
Oh baby, I would die for you
When there's nothin' left, you know where I'll be
Lay back in the arms of someone
Give in to the charms of someone
Lay back in the arms of someone you love
Lay back in the arms of someone
When you feel you're a part of someone
Lay back in the arms of someone you love
So baby, just call on me
When you want all of me
And I'll be your lover, I'll be your friend
And there's nothin' I won't do
'Cause baby, I just live for you
With nothin' to hide, no need to pretend, oh oh
Lay back in the arms of someone
Give in to the charms of someone
Lay back in the arms of someone you love
Lay back in the arms of someone
When you feel you're a part of someone
Lay back in the arms of someone you love
Oh, I know you think that's too high for you
Well baby, I would die for you
When there's nothin' left, I'll be with you, oh oh
Lay back in the arms of someone
Give in to the charms of someone
Lay back in the arms of someone you love
Lay back in the arms of someone
When you feel you're a part of someone
Lay back in the arms of someone you love, oh yeah
Lord, I know


Nếu anh muốn lòng quý mến của em
Vậy anh hãy mở lòng cùng em
Và anh sẽ nhận được mọi điều anh cần
Anh nghĩ điều đó với anh là cao xa quá
Ôi cưng ơi, em muốn chết vì anh
Khi trên đời không còn lại gì nữa
Anh biết là em sẽ vẫn bên anh

Hãy buông  mình vào vòng tay ai đấy
Hãy thả mình vào vẻ quyến rũ của người ấy
Hãy buông mình vào vòng tay người mà anh yêu dấu
Hãy buông  mình vào vòng tay ai đấy
Khi anh cảm thấy mình là một phần của người ấy
Hãy buông mình vào vòng tay người mà anh yêu dấu

Vậy cưng ơi, hãy gọi điện cho em
Khi anh muốn tất cả của em
Và em sẽ là người yêu của anh, người bạn của anh
Sẽ không có điều gì mà em không làm
Bởi vì cưng ơi, em chỉ sống vì anh
Không có gì để giấu, không cần gì phải giả bộ, ôi ôi

Hãy buông  mình vào vòng tay ai đấy
Hãy thả mình vào vẻ quyến rũ của người ấy
Hãy buông mình vào vòng tay người mà anh yêu dấu
Hãy buông  mình vào vòng tay ai đấy
Khi anh cảm thấy mình là một phần của người ấy
Hãy buông mình vào vòng tay người mà anh yêu dấu, dạ đúng vậy
Lạy Chúa, em biết.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire